Jobs for Veterans, Veteran Job Board | GiJobs.com

Post Jobs

Job Information

Marsh & McLennan Client Advisor in Brussels, Belgium

Client Advisor Location: Brussels, Brussels-Capital Region, Belgium Company: Marsh Job ID R029064-en Apply Marsh voostelling Marsh is in België en Luxemburg marktleider op gebied van risk management en verzekeringsmakelaardij. Marsh maakt deel uit van de Marsh & McLennan Companies, een wereldwijd professioneel dienstenbedrijf, opgericht in 1871, en dat Guy Carpenter, Mercer en Oliver Wyman Group omvat. Onze gespecialiseerde medewerkers hebben een ruime ervaring op het gebied van risk management, raadgeving, verzekeringsoplossingen, alternatieve financiering van risico's en de beheerdienst van verzekeringsprogramma's. Marsh Belux telt meer dan 400 medewerkers verspreid over 6 vestigingen: Brussel, Antwerpen, Luik, Roeselare, Aalst en Luxemburg. Marsh divisies worden gestructureerd per klantsegment (bedrijven, verenigingen, professionele organisaties, publieke instellingen en particulieren), per type activiteit en per specialisatie van de risico's. In het kader van haar verdere groei, is Marsh momenteel op zoek naar een dynamische Senior advisor in Burgerlijk Aansprakelijkheid/ Liability (M/V) voor het segment Risk Management Global gebaseerd in Brussel Je uitdaging Je verleent technisch advies aan onze klanten (nationaal en internationaal) en zoekt voor hen naar een adequate oplossing. Je bent verantwoordelijk voor de aangeboden oplossing, de belegging en het beheer van de dossiers. Je verantwoordelijkheden Je vertegenwoordigt het Multinational Client Servicing netwerk en burgerlijk aansprakelijkheid voor BELUX. Je begrijpt, analyseert en evalueert de risico's van de klant Je gaat lokaal en régionaal programma’s op plaats zetten onderhandelt op internationaal niveau Je organiseert het beheer van het verzekeringscontract in nauwe samenwerking met het bureau Marsh uitgever van het internationaal programma Je stelt lastenboeken op conform aan de verwachtingen en behoeftes van de klant Je evalueert het marktonderzoek en onderhandelt met de verzekeraars over de meest geschikte oplossing en stelt deze voor aan de klant Je stelt de polissen en bijvoegsels op en volgt het technische en administratief dossier op Nagaan en naleven van de conformiteitsprocedures Je volgt de markttendensen, de risico’s en de oplossingen op Je werkt samen en je deelt je kennis met al je collega's Je profiel Je bent afgestudeerd in Rechten of je hebt een juridische achtergrond Je bent drietalig (Nederlands, Frans, Engels) Je bent dynamisch, nauwkeurig en beschikt over uitstekende organisatorische & commerciële vaardigheden. Je bent klant-en oplossingsgericht en kan zelfstandig binnen een team werken. Je bent stressbestendig. Wij bieden Naast een veelzijdige functie binnen een bedrijf met internationale dimensie, bieden we een competitief salarispakket aan, met daarboven tal van extralegale voordelen en de mogelijkheid om gediversifieerde opleidingen te volgen. Mobiliteit en homeworking maken deel uit van ons Human Resources beleid. Qualifications Présentation de Marsh Belux Marsh est le leader de la gestion de risques et du conseil et courtage en assurances en Belgique et Luxembourg. Marsh fait partie du groupe Marsh & McLennan Companies, une société internationale de services professionnels fondée en 1871, et qui inclut Guy Carpenter, Mercer, et Oliver Wyman Group. Nos collaborateurs spécialisés possèdent une expérience étendue dans les domaines de la gestion des risques, du conseil, des solutions d'assurance, de financement alternatif du risque et de services de gestion des programmes d'assurance. Marsh Belux compte plus de 400 collaborateurs répartis sur 6 bureaux: Bruxelles, Anvers, Liège, Roeselare, Alost et Luxembourg. Les divisions de Marsh sont structurées par segments de clientèle (entreprises, associations, organisations professionnelles, institutions publiques et particuliers), par type d'activités et par spécialisation de risques. Afin de poursuivre son ambition d’excellence dans le cadre de son expansion, Marsh recherche actuellement un Senior advisor en assurance Responsabilité Civile/ Liability (H/F) pour le segment Risk Management Global basé à Bruxelles Mission Vous développez des offres et solutions techniques adaptées aux besoins de nos clients (nationaux et internationaux) en partenariat avec le chargé de clientèle. Vous êtes responsable de la solution proposée, du placement et du suivi des dossiers. Responsabilités Vous êtes la personne représentant le réseau Multinational Client Servicing en responsabilité civile pour le BELUX. Vos responsabilités sont entre autres : Comprendre, analyser et évaluer les risques du client Mettre en place localement ou régionalement des programmes négocié au niveau international Organiser la gestion du contrat d’assurance en étroite collaboration avec le bureau Marsh émetteur du programme international Etablir les cahiers des charges conformément aux attentes et exigences du client Interroger les marchés, évaluer et comparer les offres, négocier avec les assureurs les solutions les plus adéquates Préparer et présenter les offres aux clients et leur recommander la solution la plus adéquate pour répondre à leurs besoins. Prendre les couvertures, établir les polices d’assurance, assurer le suivi technique et administratif Vérifier le respect des procédures de conformité Se tenir informé(e) des tendances tant en matière de marché que de solutions Collaborer et partager ses connaissances avec l’ensemble de ses collègues Profil Idéalement diplômé(e) en Droit ou Juriste de formation Trilingue (néerlandais/français/anglais) Dynamique, précis, avec des compétences organisationnelles, relationnelles et commerciales Axé « clients et solutions » Capable de travailler de manière autonome, au sein d'une équipe. Notre offre : Une fonction dynamique au sein d’une entreprise à dimension internationale associée à un package salarial compétitif avec de nombreux avantages sociaux et la possibilité de suivre des formations diversifiées. Nous offrons également de nombreuses opportunités de développement personnel et professionnel. La mobilité et le homeworking font également parties de notre politique des Ressources Humaines. R029064-en R_029064

DirectEmployers