Eaton Corporation QualitySpecialist / Specialista kvality in Suchdol nad Luznici, Czech Republic

Quality Specialist/Specialista kvality

Místo: Suchdol nad Lužnicí, Jihočeský kraj

ZÁKLADNÍ FUNKCE:

Procesně dohlíží na: sítotisk, osazování SMD, feflow, osazování THT, mytí a lakování desek, pájení vlnou a selektivní pájení, ruční pájení, testování, AOI a optické kontroly.

Kvalifikuje elektronické komponenty – vzorkování, testování, uvolnění

Kalibruje zkušební stroje pro výrobu SMT

Podporuje při optimalizaci programů (sítotisk, osazovací stroj, reflow, selektivní pájení) z pohledu kvality

Analyzuje nevycházející výrobky

Vytváří A3 reporty

Spolupracuje na řešení externích reklamací

Dohlíží na dodržování standardů IPC, ESD

Dohlíží na dodržování výrobních procesů

Optimalizuje pracovní postupy

Spolupracuje na vývoji nových produktů

Sleduje zavádění změn dle nových dokumentací

Dohlíží na zavádění technických změn, zavádění výrob nových produktů v rámci SMT výroby

Vede aktivní politiku pro kontinuální zlepšování výrobních procesů a kvalitativních postupů pro nenarušené naplňování očekávání třetích stran za optimálního využití zdrojů

Analyzuje stávající procesy, navrhuje zlepšení pro snižování chybovosti procesních výstupů, implementuje změny pro efektivní naložení s prostředky organizace

Vede dokumentaci, připravuje rozbory, měří a kontroluje kvalitu procesů, nastavuje koordinaci výrobních a kvalitativních postupů tak, aby docházelo k trvalému odstraňování plýtvání a maximálnímu využití kapacity závodu.

Zpracovává reklamace, nastavuje nápravné řešení, školí výrobní pracovníky podpůrných oddělení, aktivně využívá metody pro sledování kvality, identifikaci rizik a řešení defektů v nastavených procesech.

Provádí interní/externí 3D audity , vyhodnocuje, navrhuje optimalizaci, v případě potřeby implementuje změny vedoucí k vyšší efektivitě závodu

Projektově řídí, koordinuje činnosti v rámci oblasti své odpovědnosti, provádí kroky směřující k zavedení nových produktů nebo procesů v souladu se strategií společnosti.

Vede, motivuje a rozvíjí kompetence lidí v oblasti své odpovědnosti, je nositelem základních hodnot a principů společnosti (etických, bezpečnostních, hodnotových dle zásad společnosti).

Zajišťuje soulad s legislativními požadavky, systémem integrovaného řízení (dle norem ISO 9001, 14001) a zásadami bezpečnosti a ochrany při práci.

Kvalitativní procesy a postupy řídí na bázi principů Eaton Business System, implementuje a udržuje systém s cílem dlouhodobé udržitelnosti v dosahování operativních cílů závodu

Qualifications

Požadavky na pozici:

· Znalost plánování výrobních rozpočtů

· Zkušenosti s sledováním a vyhodnocováním stanovených cílů závodu

· Zkušenosti s projekty v oblasti úspor

· Znalost problematiky bezpečnosti při práci

· Znalost procesů neustálého zlepšování

· Znalost výrobních strategií

· Zkušenost s řízením velké výroby

· Znalost uplatňování projektového řízení

· Prezentační a komunikační dovednosti

· Schopnost efektivně plánovat, rozhodovat a motivovat zaměstnance

· Odolnost vůči stresu a řešení problémů

· Asertivita a flexibilita

· Jazyková vybavenost AJ na komunikativní úrovni

Co nabízíme:

· Zajímavé benefity : příspěvek na dopravu, životní pojištění, příspěvek na stravování, interní školení a kurzy, životní úrazové pojištění, T-mobile výhody, roční odměna.

· Možnost dalšího vzdělávání, rozvoje a kariérního růstu

· Možnost aktivní komunikace v anglickém jazyce

We make what matters work. Everywhere you look—from the technology and machinery that surrounds us, to the critical services and infrastructure that we depend on every day—you’ll find one thing in common. It all relies on power. That’s why Eaton is dedicated to improving people’s lives and the environment with power management technologies that are more reliable, efficient, safe and sustainable. Because this is what matters.

We are confident we can deliver on this promise because of the attributes that our employees embody. We’re ethical, passionate, accountable, efficient, transparent and we’re committed to learning. These values enable us to tackle some of the toughest challenges on the planet, never losing sight of what matters.

Job: Quality

Region: Europe, Middle East, Africa

Organization: PDD Power Distribution Division

Job Level: Team Leader/Supervisor

Schedule: Full-time

Is remote work (i.e. working from home or another Eaton facility) allowed for this position?: No

Does this position offer relocation?: No

Travel: Yes, 10 % of the Time

Eaton is an Equal Opportunity and Affirmative Action Employer. Eaton is committed to ensuring equal employment opportunities for all job applicants and employees. Employment decisions are based upon job-related reasons regardless of an applicant's race, color, religion, sex, sexual orientation, gender identity, age, national origin, disability, marital status, genetic information, protected veteran status, or any other status protected by law.