Jobs for Veterans, Veteran Job Board | GiJobs.com

Post Jobs

Job Information

Shell Maintenance Technician Instrument in Norway

122725BR

Job Title:

Maintenance Technician Instrument

No. of Positions:

2

Job Description:

Ledige instrumenttekniker stillinger på Nyhamna

Arbeidsoppgaver

 • Daglig oppfølging og vedlikehold av instrumenteringen

 • Sikre at det tekniske utstyret er i henhold til krav og standarder

 • Utarbeide notifikasjoner, kvalitetssikre notifikasjoner innen faget

 • Delta i beredskapsorganisasjonen

 • Følge opp arbeidsordrer, arbeidstillatelser og pågående aktiviteter, samt rapportering i vedlikeholdssystemet (SAP)

 • Utføre vedlikehold, feilsøking, reparasjoner, inspeksjoner og overhaling på prosess-, hjelpe- og kommunikasjonssystemer på en sikker og miljøvennlig måte

 • Oppdatere vedlikeholds- og utstyrshistorikk, samt tegninger og annen dokumentasjon

 • Bidra til gjennomføring av vedlikeholdsplaner

 • Holde verktøy, testutstyr og verkstedsutstyr i god stand

 • Bidra til opplæring av personell

 • Inngår i vaktordning

Auto req ID:

122725BR

Skillpool:

Maintenance

Country of Work Location:

Norway

Requirements:

Kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning innen automasjons-, telecom, HVAC- og målesystemer

 • Relevant erfaring fra tilsvarende stillinger

 • Erfaring fra drift og vedlikehold

 • Erfaring med instrumentering og måleteknisk utstyr

 • God teknisk forståelse

 • God IT kunnskap

 • Gode kommunikasjonsevner både muntlig og skriftlig

 • Erfaring fra målesystemer, telekommunikasjon og /eller HVAC er ønskelig

 • Erfaring fra olje & gass anlegg er en fordel

Work Location(s):

Nyhamna Gas Processing Plant

Dimensions:

Vedlikehold instrument

DirectEmployers